Donateur worden

Crescendo Heeg verzorgd in de basis kosteloos optredens, dit omdat het orkest iedereen een warm hart toedraagt. Maar er worden wel onkosten gemaakt en om dit financieel haalbaar te maken hebben we naast het oudpapier en diverse acties óók donateurs nodig. Wil je donateur worden en ieder jaar een bijdrage overmaken (liefst 10 euro of meer ivm verwerkingskosten) neem dan contact op met het bestuur. Of maak het te doneren bedrag over naar bankrekening: NL71RABO0326100652 t.n.v. C.M.V. Crescendo Heeg.

Om het u makkelijk te maken is Automatische incasso ook mogelijk, u kunt hiervoor een formulier opvragen bij onze penningmeester door een mail te sturen naar: pm@crescendoheeg.nl

Wanneer je gaat verhuizen als donateur, of wanneer er omstandigheden zijn dat het donateurschap beëindigd moet worden, dan vernemen wij dit graag van u, zodat we onze administratie kunnen bijwerken.