B-Orkest / C-Orkest

Sinds 1980 heeft “Crescendo” een jeugdkorps dat zelfstandig opereert. Vanaf 1992 gecombineerd met de jeugd van onze zustervereniging “Ere zij God” uit Jutrijp/Hommerts.

Sinds 17 mei 2008 heeft het B-korps zelfs een eigen naam: Tryeklank! Wekelijks werd er op dinsdagavond van 18:15 – 19:15 gerepeteerd onder muzikale leiding van Fenny Haagsma, die sinds 2007 aan Tryeklank verbonden was.

Voor een muziekkorps is het van groot belang dat er jongeren worden opgeleid om, als ze zover zijn, mee te spelen in het A-korps. De basis hiervoor wordt gelegd door de docenten van de muziekschool, een onmisbare schakel in het muziekonderwijs. Als de beginnende leerlingen een half jaar muziekles hebben gehad kunnen ze al mee spelen bij Tryeklank. Daar leren de beginnende muzikanten om o.l.v. een dirigent met elkaar muziek te maken. Tegenwoordig is er heel veel geschikte muziek voor jeugdorkesten.

Ook moet er regelmatig opgetreden worden. Het streven is om 1x per 6-8 weken een optreden te organiseren.

 

B-Orkest Tusken de Noaten / C-Orkest Muziek Maatjes

Helaas moesten we in het seizoen 2017 / 2018 constateren dat Tryeklank te weinig aanwas heeft  voor volwaardige repetities met voldoende bezetting. Daarom is met ingang van seizoen 2018 / 2019 de samenwerking met het IJlster jeugdorkest “Tusken de Noaten” gezocht. Hiermee worden de repetities in ruimere bezetting geoefend, op de vrijdagmiddag 17:00-18:00 uur, waardoor het leereffect om te spelen in een orkest wordt vergroot. Met deze regionale samenwerking hopen we de jeugd voldoende te motiveren en stimuleren om iets met muziek te doen. En lid van onze vereniging te worden en te blijven.

Tusken de Noaten staat onder leiding van dirigent Ellis Nijdam.

Voor een laagdrempelige gewenning aan samen musiceren in een orkest, kun je na 6 maanden muziekles al meespelen met het C-orkest “Muziek Maatjes”. Het C-Orkest repeteert voorafgaand aan het B-orkest op vrijdagmiddag 16:00-17:00 uur, wederom onder leiding van dirigent Ellis Nijdam.

Voor zowel het A-, B- als C-orkest geldt dat het hebben van plezier in het musiceren op niveau, de basis is. De onderlinge contacten en sfeer binnen de vereniging zijn dan ook goed te noemen.