A-Orkest

Wat kunnen we allemaal vertellen over een vereniging die sinds 2019 al 100 jaar bestaat? Héél veel natuurlijk, maar we houden het op deze pagina bij een algemeen verhaal: 

In 1919 wordt Crescendo opgericht en start met 17 leden. De allereerste dirigent van Crescendo is dhr. C. Kaspersma. Een aantal dirigenten later neemt dhr. W. Valkema het dirigeerstokje over. Heeg haalt vele eerste prijzen binnen op diverse concoursen en het aantal leden stijgt snel.
In 1979 verbindt Meine Verbeek zich aan Cresencendo. Onder zijn leiding wordt in 1980 het jeugdkorps opgericht. Het A-korps telt op dat moment 43 leden. Het B-korps (nu ‘Trijeklank’ genoemd) startte met 25 leden en heeft ieder jaar vele concerten op het programma staan, waaronder een jaarlijks weekend weg naar ‘De Kuilart’ in Koudum.
Crescendo is een groot orkest in een klein watersportdorp, groot in omvang en ook groot in kwaliteit. Gezelligheid en saamhorigheid staan hoog in het vaandel, waardoor de muzikaliteit goed tot uiting komt.

De dirigent Meine Verbeek 

Meine Verbeek is geboren op 11 juni 1959. Al op 8-jarige leeftijd is hij gestart met trompet lessen. Hij wist toen dat hij een carrière in de muziekwereld ambieerde. Na zijn VWO-diploma ging hij naar de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden.
Zijn hoofdvakken waren Schoolmuziek, Hafa–directie met als bijvakken piano en trompet. Na het behalen van zijn diploma wilde Meine zijn dirigeren perfectioneren. Hij nam daarom een aantal dirigeerlessen bij Lucas Vis.
Zijn huidige werkzaamheden bestaan uit het geven van muzieklessen aan het Bornego College in Heerenveen en uiteraard dirigeren bij Crescendo Heeg en Excelsior Scharnegoutum.
Meine is een zeer enthousiast dirigent die in 2019 alweer 40 jaar verbonden zal zijn aan Crescendo.