Oud papier

Aan de leden van Crescendo, ouders jeugdleden                                    Heeg, Januari 2022

 

Betreft: hulp bij oud-papieraktie.                                                                  

 

Hier is de lijst voor het komende half jaar. Vanaf nu gaan we het particuliere papier met containers op halen; het bedrijfspapier halen we met trekker en wagen op.

De ene kliko start bij de Weisleatstrjitte en de andere begint bij het parkeerterrein bij de brug Osingahuizen; we beginnen om 18.30 uur. De trekker en wagen start  bij Fam. Bakker Nijedyk 36 om 16.30 uur tot ongeveer 17.30 uur. De tweede start is om 18.30 uur.

Naam met een F erachter graag op de fiets komen. Naam met R er achter ga ik er van uit dat diegene de route weet.

 

Homme Bakker (06 46511221)

Woensdag 9 februari

Weisleat Jorn® Teade      
Trije huskes Ronald® Gerbrig      
Bakker(nijedyk 36) Jildou(F) Danny/ Homme(F) Sybren/Its/Tijs Martijn/Jente Henk
Reserve Jan K        
Talma Klaas P        

 

Woensdag 16 maart:

Weisleat Jorn® Teade      
Trije huskes Hidde ® Jeltsje      
Bakker(nijedyk 36) Jan K Danny/Homme(F) Sybren/Its/Tijs Martijn/ Jente Henk
Reserve Myriam/Gert Jan        
Talma / KlaasP        

 

Woensdag 20 april

Weisleat Jorn® Teade      
Trije huskes Hidde ® Gerbrig      
Bakker(nijedyk 36) Ronald Danny/Homme(F) Sybren/Its/Tijs Martijn/ Jente Henk
Reserve Cornelis        
Talma / Klaas P        

 

Woensdag 25 mei

Weisleat Jorn® Teade      
Trije huskes Sander® Dick      
Bakker(nijedyk 36) Teade V/ Gerben Danny, Marwan Sybren/Its/Tijs Martijn/ Jente Henk / Homme(F)
Reserve Jeltsje        
Talma / Klaas P        

 

Woensdag 29 juni

Weisleat Jorn® Teade      
Trije huskes Cornelis® Myriam/Gert Jan      
Bakker(nijedyk 36) Lieke, Inge Marije Danny/Homme(F) Sybren/Its/Tijs Martijn/ Jente Henk
Reserve Sander        
Talma/ Klaas P