Oud papier

Aan de leden van Crescendo, ouders jeugdleden                                           Heeg, juni  2020

Betreft: hulp bij oud-papieraktie.                                                                  Definitieve versie

Hier is de lijst voor het komende half jaar.

De ene kliko start bij de Weisleatstrjitte en de andere begint bij de trye huskes op Osinganuizen; we beginnen om 18.45 uur. De trekker en wagen start  bij Fam. Bakker Nijedyk 36 om 17.00 uur tot ongeveer 18.00 uur. Hoe meer papier in de container hoe meer opbrengst!! Scheelt € 20 euro per ton. De tweede start is om 18.45 uur.

Naam met een F erachter graag op de fiets komen. Naam met R er achter ga ik er van uit dat diegene de route weet.

Als je niet kunt zelf voor vervanging zorgen!!

Homme Bakker (06 46511221)

Vrijdag 24 juli

Weisleat Nico® Jorn Res: Gert Jan    
Trije huskes Ronald® Sander      
Bakker(nijedyk 36) Cornelis Rik Martijn, Marije, Sybren, Demyan Homme? Henk
Buterhoeke Marijke        
Talma Gepke? Lieke?      

 

Vrijdag 21 augustus

Weisleat Nico® Jorn      
Trije huskes Jaap K® Gert Jan      
Bakker(nijedyk 36) Jan K   Martijn, Marije, Sybren, Demyan Homme Henk
Buterhoeke Jeltsje        
Talma / Gepke? Lieke?      

 

Vrijdag 18 september

Weisleat Nico® Jorn      
Trije huskes Ronald® Helmer? Res: Gerbrig    
Bakker(nijedyk 36) Jan K   Martijn, Marije, Sybren, Demyan Homme Henk
Buterhoeke Franciska        
Talma / Gepke? Gerben?      

 

Vrijdag 16 oktober

Weisleat Nico® Jorn      
Trije huskes Cornelis® Boudewijn      
Bakker(nijedyk 36) Sjoerd Rik Martijn, Marije, Sybren, Demyan Homme? Henk
Buterhoeke Jildou        
Talma / Gepke? Gerben?      

 

Vrijdag 13 november

Weisleat Nico® Jorn      
Trije huskes Obe Hidde      
Bakker(nijedyk 36) Sjoerd   Martijn, Marije, Sybren, Demyan Homme Henk
Buterhoeke Gerlofke        
Talma/ Gepke? Finne?      

 

Vrijdag 11 december

Weisleat Nico® Jorn      
Trije huskes Obe® Hidde      
Bakker(nijedyk 36) Gerbrig   Martijn, Marije, Sybren, Demyan Homme Henk
Buterhoeke Margreet        
Talma/ Gepke? Finne?