Oud papier

Aan de leden van Crescendo, ouders jeugdleden                                    Heeg, juli 2021

 

Betreft: hulp bij oud-papieraktie.                                           

 

Hier is de lijst voor het komende half jaar.

Vanaf juli gaan we op verzoek van de gemeente over op de woensdagavond!

 

De ene kliko start bij de Weisleatstrjitte en de andere begint bij de trye huskes op Osinganuizen; we beginnen om 18.30 uur. De trekker en wagen start  bij Fam. Bakker Nijedyk 36 om 17.00  uur tot ongeveer 17.30 uur. Hoe meer papier in de container hoe meer opbrengst!!  De tweede start is om 18.30 uur.

Naam met R er achter ga ik er van uit dat diegene de route weet.

Als je niet kunt zelf voor vervanging zorgen!!

Homme Bakker (06 46511221)

Woensdag 28 juli

Weisleat Jorn® Teade      
Trije huskes Ronald® Dick S Gert Jan      
Bakker(nijedyk 36) Jan K Marwan Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian/Jente/ Tijs Henk
Buterhoeke Klaas v/d G        
Talma Klaas P        

 

Woensdag 25 augustus

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Jan K ® Teade v/d M      
Bakker(nijedyk 36) IngeMarije/Lieke Gerben / Homme Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian /Jente/ Tijs Henk
Buterhoeke Jildou?        
Talma / Klaas P        

 

Woensdag 22 september

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Ronald® Dick S      
Bakker(nijedyk 36) Sjoerd Homme Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian/ Jente/ Tijs Henk
Buterhoeke Gerlofke        
Talma / Klaas P        

 

Woensdag 27 oktober

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Cornelis® Dick S      
Bakker(nijedyk 36) Gerbrig(F) Homme Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian / Jente/Tijs Henk
Buterhoeke Jildou        
Talma / Klaas P        

 

Woensdag 1 december

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Hidde® Sander      
Bakker(nijedyk 36) Gerbrig(F) Rik? Homme Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian/ Jente/ Tijs Henk
Buterhoeke Renske        
Talma/ Klaas P        

 

Woensdag 5 januari

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Hidde® Arjen de Jong      
Bakker(nijedyk 36) Jeltsje(F)Rik? Homme Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian/ Jente / Tijs Henk
Buterhoeke Jeltsje        
Talma/ Klaas P