Oud papier

Aan de leden van Crescendo, ouders jeugdleden                                    Heeg, januari 2021

 

Betreft: hulp bij oud-papieraktie.                                                                 

 

Hier is de lijst voor het komende half jaar.

De ene kliko start bij de Weisleatstrjitte en de andere begint bij de trye huskes op Osingahuizen; we beginnen om 18.30 uur. De trekker en wagen start  bij Fam. Bakker Nijedyk 36 om 17.00 uur tot ongeveer 18.00 uur. Hoe meer papier in de container hoe meer opbrengst!! Scheelt € 20 euro per ton. De tweede start is om 18.45 uur.

Naam met een F erachter graag op de fiets komen. Naam met R er achter ga ik er van uit dat diegene de route weet.

Als je niet kunt zelf voor vervanging zorgen!!

Homme Bakker (06 46511221)

Vrijdag 15 janauri

Weisleat Jorn® Jaap K      
Trije huskes Ronald® Hidde      
Bakker(nijedyk 36) Sjoerd S Michel Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian Henk
Buterhoeke Jildou        
Talma Klaas P        

 

Vrijdag 12 februari

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Hidde ® Jaap K      
Bakker(nijedyk 36) Rik Michel Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian Henk
Buterhoeke Jeltsje        
Talma / KlaasP        

 

Vrijdag 12 maart

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Ronald ® Dick S      
Bakker(nijedyk 36) Jan K Michel Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian  
Buterhoeke franciska        
Talma / Klaas P        

 

Vrijdag 9 april

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Boudewijn® Gert Jan      
Bakker(nijedyk 36) Rik Michel Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian Henk
Buterhoeke Jildou        
Talma / Klaas P        

 

Vrijdag 7 Mei

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Cornelis® Gerbrig      
Bakker(nijedyk 36) Sjoerd Michel Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian Henk
Buterhoeke Klaas        
Talma/ Klaas P        

 

Vrijdag 4 juni

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Cornelis® Sander Gerbrig    
Bakker(nijedyk 36) Rik Michel Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian Henk
Buterhoeke Klaas        
Talma/ Klaas P        

 

Vrijdag 2juli

Weisleat Jorn® Tede G      
Trije huskes Dick S® Sander      
Bakker(nijedyk 36) Jan K Michel Sybren/Its/Marije Martijn/ Damian Henk
Buterhoeke Gerlofke        
Talma/   Lieke