Oud papier

Aan de leden van Crescendo, ouders en jeugdleden                                        Heeg, Januari 2023

Betreft: hulp bij oud-papieraktie.                                                                  Definitief!!

Hier is de lijst voor het komende half jaar. Sinds afgelopen jaar halen we het particuliere papier met containers; het bedrijfspapier halen we met trekker en wagen op.

De ene kliko start bij de Weisleatstrjitte en de andere begint bij het parkeerterrein bij de brug Osingahuizen; we beginnen om 18.30 uur. De trekker en wagen start  bij Fam. Bakker Nijedyk 36 om 16.00 uur tot ongeveer 17.30 uur. De tweede start is om 18.30 uur.

Naam met een F erachter graag op de fiets komen. Naam met R er achter ga ik er van uit dat diegene de route weet.

 

Homme Bakker (06 46511221)

Woensdag 25 januari

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Danny® Hidde      
Bakker(nijedyk 36) Cornelis/Franciska  Homme(F) Sybren/Its/Tijs Klaas, Finne/Milan Henk
Reserve Gert Jan        
Talma Klaas P        

 

Woensdag 1 maart:

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Danny ® Dick S      
Bakker(nijedyk 36) Jeltsje Homme(F) Marwan Sybren/Its/Tijs Klaas, Finne/Milan Henk
Reserve Gerbrig        
Talma / KlaasP        

 

Woensdag 5 april

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Danny ® Gerrit      
Bakker(nijedyk 36) Jan K /Homme(F) Sybren/Its/Tijs Klaas, Finne/Milan Henk
Reserve Cornelis        
Talma / Klaas P        

 

Woensdag 10 mei

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Danny® Sander      
Bakker(nijedyk 36) Lieke, Inge Marije Homme(F)Marwan
Kimberley
Sybren/Its/Tijs Klaas, Finne/Milan Henk
Reserve Ronald        
Talma / Klaas P        

 

Woensdag 14 juni

Weisleat Jorn® Teade G      
Trije huskes Danny® Gert Jan      
Bakker(nijedyk 36) Teade V/ Gerben Homme(F) Sybren/Its/Tijs Klaas, Finne/Milan Henk
Reserve Jan K        
Talma/ Klaas P