Ledenlijst A-orkest

 Bugels:   Trompetten:
 Akke Attema – Brouwer   Gerbrig Jansen – de Jager
 Hiltje Bakker     Sjoerd Seffinga
 Coby Dijkstra-Wind     Ronald Siemonsma
 Ytje van der Hoek       Jildou Vellinga
 José Poog   
 Marijke van der Pol  
 Anneke de Vries  
   
 Hoorns:   Trombones:
 Franciska Geerligs – van der Wey  Thom Dijkstra
 Riemer-Durk Krol  Rik Driezen
 Lucie Visserman  Arjen Hofstra
   Germ van der Veen
   Jetze Wijnja
   
 Saxofoons:   Baritons:
 Tineke Dijkstra   Joël Hofman
 Hidde Hietkamp   Jan Hogeterp
 Sytske de Jong – Ypma   Helmer Koetje
 Geertje Reijenga – Boorsma  Cornelis de Roos
 Wimmie Roukema  
 Gerlofke Visserman  
 Gepke Visserman – van Ommen  
   
 Bassen:   Slagwerk:
 Homme Bakker   Klaas van der Goot
 Eeltje Fokkema  
 Herman Kooistra   Dirigent:
 Sander van Vugt   Meine Verbeek